thông tin liên hệ
Kinh doanh 1
- 0976 884 341

Kinh doanh 2
- 0903 831 913

Sản phẩm chính

KEO GÉP 405A
KEO GÉP 405A
KEO GÉP 505A
KEO GÉP 505A
Keo ghép S80
Keo ghép S80
KEO DÁN ĐA NĂNG X99
KEO DÁN ĐA NĂNG X99
KEO DÁN ĐA NĂNG X66
KEO DÁN ĐA NĂNG X66
KEO DÁN PU HỆ DẦU - 540
KEO DÁN PU HỆ DẦU - 540
KEO PHUN 228 TOLUENE FREE
KEO PHUN 228 TOLUENE FREE
CHẤT ĐỐNG RẮN CHỐNG VÀNG HÓA W838
CHẤT ĐỐNG RẮN CHỐNG VÀNG HÓA W838
Keo UF POWDER
Keo UF POWDER
KEO PHUN 339
KEO PHUN 339
Keo Phun 328
Keo Phun 328